Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

U kunt [hier] de METAALUNIEVOORWAARDEN downloaden (zie ook downloads).

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.